Op de diensten van Hovenierinfo.nl (onderdeel van OfferteAdviseur B.V.) zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Ter voorkoming van onduidelijkheid merken wij op dat u door het invullen en verzenden van onderstaand formulier gebruik maakt van de diensten van Sky dreams die mogelijk haar eigen voorwaarden hanteert. Hovenierinfo.nl heeft geen inzage noch controle over de (persoons)gegevens die u daarbij aan de leadgenerator verstuurt. U leest hier meer over in onze gebruiksvoorwaarden.